[godziny stażowe]

Można spodziewać się 100 godzin stażowych na wodach pływowych z zajściem do conajmniej dwóch portów o skoku pływów powyżej 1,5 metra zgodnie z wytycznymi PZŻ dla kandydatów na Kapitana Jachtowego.

Dla absolwentów naszych kursów stacjonarnych w Gdyni do poziomu sternika jachtowego /jachtowego sternika morskiego powyższy rejs wraz z kursem stacjonarnym i rejsem weekendowym po Zatoce Gdańskiej wyczerpuje obowiązek stażowy w całości.

Zadbaj o opinię z rejsu , kapitan ma obowiązek wystawić ci dokument poświadczający odbycie stażu

druk do pobrania : opinia z rejsu

Na rejsie możesz odbyć także wymagany przepisami staż kapitański i objąć prowadzenie nad jachtem pod naszym nadzorem i merytorycznym wsparciem. Wystawimy wówczas kartę rejsu.