o firmie kursy podrecznik galeria rejsy - czartery czartery

Biuro Turysyki Aktywnej - JUNGA - Licencjonowana Szkoăa Žeglarstwa - Paweă Gostkowski
ďeglarz jachtowy sternik jachtowy instruktor ďeglarstwa jachtowy sternik morski

[]

Godziny zajec

Godziny rozpoczęcia zajęć każdego dnia to 8:00, 12:00 oraz 17:00. Zajęcia trwają każdorazowo trzy godziny. Rytm dnia wyznaczają przerwy : [przerwa na drugie śniadanie pomiędzy godziną 11.00 -12.00 oraz długa przerwa obiadowa w godzinach 15.00 -17.00]

godzinowy rozkład zajęc

08.00 - 11.00
11.00 - 12.00 przerwa na II śniadanie :)
12.00 - 15.00
15.00 - 17.00 długa przerwa obiadowa
17.00 - 20.00

 

-----------