s/y Lubina, oceanis 36, miejsce stacjonowania Wyspy Alandzkie