o firmie kursy podrecznik galeria rejsy - czartery czartery szkółka żeglarska

Biuro Turysyki Aktywnej - JUNGA - Licencjonowana Szkoăa Žeglarstwa - Paweă Gostkowski
ďeglarz jachtowy sternik jachtowy instruktor ďeglarstwa jachtowy sternik morski

[] EGZAMIN SRC - INFORMATOR

Przed przystąpieniem do egzaminu działaj zgodnie z poniższą instrukcją. W razie pytań dotyczących zgłoszenia na egzamin radzimy bezpośredni kontakt z delegaturą urzędu w Gdyni.

 • tel [58]624 77 16 / gdynia@uke.gov.pl

  Procedura zgłoszenia na egzamin

  1. wpłać na konto urzędu opłatę za egzamin, 125 PLN. zachowaj dowód wpłaty lub wydrukuj elektroniczne potwierdzenie przelewu.

  Nr konta urzędu do opłaty za egzamin, .
  NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

  tytuł wpłaty : za egzamin i świadectwo MOR , opłatę za kurs możesz wnieść już na miejscu.

  2. pobierz i wypełnij wniosek o przystąpienie do egzaminu

  pobierz wniosek

  3. przygotuj dwa zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego.

  4. Teraz skompletuj dokumenty i wyślij na wskazany adres. W kopercie powinny znalezć się kolejno :

  []Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm
  []Potwierdzenie opłaty za egzamin
  []Czytelnie wypełniony wniosek [do pobrania w formacie pdf powyżej]

  Adres do wysyłki w/w dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Gdyni
  ul. Kielecka 103
  81-650 Gdynia

  Uwaga! Wszelkich formalności należy dokonać z wyprzedzeniem 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Jest to niestety jeden z wymogów bezwzględnie przez Urząd Komunikacji Elektronicznej egzekwowany.

 • -----------

   

  english version  -----------
  formularz kontaktowy strona glowna
  lokalizacja
  -----------